معرفی سفیر یا نمایندگی

اعضای نمایندگی

اعضای نمايندگي آقاي حسین ملکی

رايزن اول

 

آقاي جواد صفایی

رايزن اول

 

 آقاي جواد مومنی

رايزن دوم

 

آقاي عیسی کاملی

رايزن دوم

 

آقاي علی نسیم فر

رايزن دوم

 

آقاي محمد حسنی نژاد پیرکوهی

رايزن دوم

 

آقاي عزت الله همتی

رايزن دوم

 

آقای محمدحسین غنی ئی

رایزن دوم 

 

آقاي نبی سنبلی 

رايزن دوم

 

آقاي محمد رضا محمدی

رایزن سوم

 

آقاي سید محمد علی رباط جزی

رایزن سوم

 

آقاي عباس یزدانی

رایزن سوم

 

آقاي ابراهیم علیخانی

رایزن سوم

 

آقاي علیرضا میریوسفی

رايزن دوم

 

آقاي محمود دیبائی

دبير اول

 

آقاي مصطفی چمن زاد

دبير اول

 

آقاي فریبرز علی پناه

دبير اول

 

آقای ایزد آقابیگی

دبیر اول

 

آقای مصطفی غفوری

دبير سوم

 

 

گالری تصاویر |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو